Portal firmowo.pl jest w przygotowaniu

Miejsce Współpracy Firm

Pracując razem możemy osiągnąć więcej. Często barierą jest komunikacja. Mamy biznesy do zarządzania, nie możemy ciągle wisieć na telefonach żeby utrzymać się w komunikacji. W poszukiwaniu efektywnych sposobów komunikacji powstaje właśnie ta strona. Ma posłużyć jako miejsce współpracy firm z tej samej i z różnych branż.

Będziemy przedstawiać informacje o tym jak efektywnie wspołpracować z innymi firmami. Na jakie sprawy zwracać uwagę pod kątem prawnym i organizacyjnym. Będziemy szukać doświadczeń firm ze współpracy z innymi podmiotami, czego się wystrzegać, a na co liczyć. W jaki sposób przygotować się do współpracy, jakie mieć wobec niej oczekiwania i jak ocenić, czy daną współpracę warto podjąć.

Współpraca nie jest łatwa

Należy wspomnieć, że współpraca na ogół nie jest łatwa i wymaga strategicznego myślenia. Nie trudno nawiązać relację typu klient-dostawca. Ale łączenie sił żeby podjąć się większego przedsięwzięcia - to już jest większym wyzwaniem. Większość firm tego nie robi i przegrywa konkurencję z większymi podmiotrami.

Doświadczenie w nawiązywaniu współpracy

Jedną z przyczyn jest brak doświadczenia we współpracy. Każdy, kto prowadzi biznes wie jak wielka i nieoceniona jest wartość doświadczenia. Tak jak w kreowaniu Państwa produktu czy usługi, jak w kontakcie z klentami, pracownikami i dostawcami, tak i w aspekcie współpracy doświadczenie gra kluczową rolę. Doświadczenia trzeba nabyć samemu, ale wielu bolesnych lekcji można uniknąć poznając doświadczenia innych.

Firmom brakuje wzajemnego zaufania

Zdarza się, że firma zbytnio angażuje emocje i na przykłąd nie chce współpracować z firmą, która na co dzień jest konkurentem. Firmom brakuje zaufania i komunikacji. Brakuje nawet możliwości wysłania pozytywnych sygnałów. Te wszystkie niedostatki wykorzystują więksi gracze co sprawia, że małe firmy mają coraz większe trudności w konkurowaniu. Ze współpracą z konkurentem wiąże się wiele niebezpieczeństw i wolimy na wszelki wypadek ich unikać.

Brakuje informacji o tym, jak zmniejszyć ryzyko

Inną przyczyną strachu jest zwyczajnie brak informacji. Nie wiemy w jaki sposób tak ukształtować współpracę, żeby zmniejszyć ryzyko. Firmowo.pl będzie dążyć do prezentowania informacji o sposobach podejmowania efektywnej i możliwie bezpiecznej współpracy.

Rozwiązania techniczne ułatwiające współpracę

Czasem nie mamy możliwości technicznych, żeby podjąć współpracę o nietypowym charakterze - przy standardowej technologii może być to nieopłacalne. Firmowo.pl będzie dążyć do dostarczania takich rozwiązań technologicznych, które pozwolą na obniżenie kosztu wejścia w niektóre charaktery współpracy przyczyniając się do zwiększenia obrotów i zysków firm.

Dziękuję,
Krzysztof Lechowski